Our PTA

Our PTA secondary List

Sr No. STD NAMES OF STUDENTS PARENTS NAME MOBILE NO
1 VI A HRIMAN BURHOGAIN MRS BISMIKA BURAGOHAIN 9518905297
2 B MILI JAIN MRS REKHA JAIN 8921360943
3 C UINAYAK SARKAR MRS MAMONI SARKAR 8237448020
4 D SAPTAK BHATTACHARYA MRS MAUSHUMI BHATTACHARYA 9270834868
1 VII A TANVI PAWAR MR HARESH PAWAR 9870162777
2 B SHRADDHA DAS MRS BANAJA DAS 7208393216
3 C ADITYA PANDA MRS NIRUMPA PANDA 7977074916
4 D GAURANSH SHARMA MRS PAYAL SHARMA 9158051164
1 VIII A DURVANKAR NAIK MRS VAISHALI NAIK 9421587232/9975085813
2 B ANANYA SUVARNA MRS VASANTHI SUVARNA 9324171560/ 8983397397
3 C HEEMANI TRIVEDI MR ANAND TRIVEDI 8793301653
4 D DHYAN SHETTY MRS DIVYA SHETTY 8379855290
1 IX A RUDRAKSH NATH MRS KOYEL NATH 9890288345
2 B
3 C HETVI THAKKAR MRS BINA THAKKAR 9673013394
1 X A HRITVI PEDNEKAR MRS SWATI PEDNEKAR 8766861839
2 B ARNAV SAQUENA MRS SMITHA SAQUENA 9320007173
3 C SHIVAM JHA MRS ARTI JHA 7058199276